Search and Hit Enter

MEMÒRIA DE PROJECTES 2021

PROJECTE ET MIREM ALS ULLS

Durant el 2021 hem continuat amb el projecte Et Mirem Als Ulls, iniciat al maig de 2016.

A través del programa local Et Mirem Als Ulls, un any més hem pogut proporcionar atenció òptica als nens i nenes que viuen en situació de pobresa. Mitjançant un correcte seguiment de la salut visual, hem contribuït a evitar el fracàs escolar i a millorar la qualitat de vida en aquestes comunitats. L’objectiu ha estat sempre vetllar per una salut visual integral, i per això hem unit esforços amb altres entitats per tractar patologies i oferir, de manera gratuïta, teràpies visuals o intervencions quirúrgiques, si s’escau.

Et Mirem Als Ulls funciona des de maig del 2016 a través de la Xarxa de Centres Oberts de Catalunya. Val a dir que tots els infants que se’n beneficien provenen dels Serveis Socials.

Durant el curs escolar, s’atén als menors als centres mateixos, en acabar l’horari lectiu. Comptem amb la col·laboració d’optometristes, estudiants voluntaris de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, voluntaris estudiants del Cicle de Tècnics Especialistes en Òptica d’Ullera de l’Institut Joan Brossa, així com també voluntaris de l´empresa Etnia Barcelona i especialistes en teràpies visuals.

Si el menor necessita unes ulleres graduades, en determinem la correcció adequada per poder proporcionar-les-hi posteriorment de manera totalment gratuïta.

Per tal de facilitar l’entrega de les ulleres als infants, aquests poden adreçar-se a òptiques properes als centres, les anomenades “òptiques solidàries”. Així també posem a l’abast de les famílies un punt de referència per si es trenquen les ulleres o en cas que l’infant noti qualsevol molèstia. A través de la Fundació, l’Òptica Solidària més propera desplegarà les eines que calgui per ajudar l’infant i per assegurar-se que continua portant les ulleres.

Des de l’any 2018 hem anat introduint nous serveis per millorar el projecte, així com també protocols de formació de voluntaris.

 • Serveis de teràpies visuals: ens permeten donar accés als nens i nenes que han rebut un diagnòstic i per tant requereixen tractament visual.
 • Servei d´accés als especialistes en oftalmologia: està disponible en casos indicats.
 • Conveni de col·laboració amb l´Institut Joan Brossa: l’alumnat i el professorat del Cicle de Formació de Tècnics Especialistes en Òptica d’Ullera s’encarreguen de tots els muntatges d’ulleres. Es tracta d’una incorporació molt positiva per al projecte, perquè ens agilitza les entregues de manera que els infants poden disposar de les ulleres en un termini de dues setmanes.

El 2019 vam fer un pas endavant en la consolidació del projecte mitjançant la incorporació dels seguiments. Gràcies a aquest servei afegit, oferim continuïtat als nens i nenes que ja s’havien fet revisar la visió en el marc del projecte. Si s’escau, se’ls fan ulleres i vidres nous, sempre i quan prèviament les famílies hagin portat els seus fills a la visita amb l’especialista.

Durant l’any 2021 hem fet seguiment a 340 infants, i un total de 177 han necessitat ulleres noves. De fet, aquest 2021 hem visitat més centres que l´any passat, lògicament perquè durant la pandèmia de Covid-19 no podíem concentrar grups grans de persones.

Centres visitats durant el 2021

 • CENTRE RIALLES-SANTA COLOMA
 • FUNDACIÓ GERMINA RAVAL
 • CASAL D’INFANTS BADALONA
 • CASAL D’INFANTS SANTA COLOMA
 • ASSOCIACIÓ GABELLA
 • CASAL D’INFANTS SANTA COLOMA
 • CASAL D’INFANTS BADALONA

 

✔ Beneficiaris atesos: 340 infants.

✔ Dels 340 infants atesos (amb una mitjana d’edat de 13,5 anys), un 42,95% no s’havia revisat mai la visió.

✔ Hem rebut la donació de 880 vidres per part de Vision For Life, d’Essilor.

✔ El servei de seguiment ha atès 100 infants i adolescents, que s’han beneficiat d’unes ulleres noves.

✔ Hem proporcionat atenció als infants per les 18 teràpies visuals detectades als centres visitats.

✔ Hem derivat 8 infants al centre IMO per tal que els revisi un oftalmòleg i els proporcioni l’atenció adequada un cop obtingut el diagnòstic.

Això ens reafirma en la necessitat de continuar amb aquestes accions que es duen a terme mensualment a diferents barris de Barcelona i municipis de Catalunya. En molts casos, ens hem topat amb adolescents que mai abans no s’havien fet revisar la visió, quan en algun cas fins i tot requerien ulleres graduades. A banda que, si no fos per nosaltres, rarament es visitarien amb un especialista.

Participants:

Per poder desenvolupar aquest projecte, hem unit forces amb altres grans institucions que tenen una àmplia experiència en el sector òptic:

 • Centre Universitari de la Visió de Terrassa: es tracta de la clínica Universitària de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa. La missió d’aquesta clínica és convertir-se en un centre de referència en atenció visual de qualitat, perseguint l’excel·lència universitària en els àmbits que els són propis: la docència i la recerca. Entre els seus objectius hi ha establir vincles amb la societat per enfortir la percepció de la funció social que desenvolupa tota institució universitària.
 • Vision For Life, d’Essilor: és un programa de filantropia que busca accelerar les iniciatives dirigides a reduir els defectes de visió a través de la sensibilització, la capacitació i la creació d’infraestructures bàsiques de cura de la visió. Aquest programa pertany a Essilor i s’emmarca dins de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa. Cal tenir present que la missió d’Essilor és Millorar Vides Millorant La Visió.
 • Cicle Formatiu d’Òptica de l’Institut Joan Brossa: aquest cicle duu a terme una acció de voluntariat integrat dintre del projecte Et Mirem Als Ulls; alumnat i professorat van encarregar-se de la correcció òptica durant la temporada 2018/2019/2020/2021.

 

Aquesta acció es realitza amb la metodologia d’Aprenentatge Servei (APS) de l’Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual, que pretén col·laborar en la millora de la salut visual dels menors sense recursos facilitant-los l’accés a tractaments amb professionals de l’optometria. No cal dir que els infants atesos en el marc del programa es beneficien de les teràpies pertinents a preus reduïts, ja que al darrere hi ha la Fundació que cobreix tota la part de finançament (sense oblidar els optometristes i les Òptiques Solidàries que s’uneixen en cada convocatòria).

PROJECTE ÒPTICA SOLIDÀRIA SANTA YALLA.

MILLORA DE L’ACCÉS A LA SALUT VISUAL I ALS SERVEIS D´OPTOMETRIA A ZIGUINCHOR I ALTRES POBLACIONS DEL SENEGAL

Al Senegal, unes 200.000 persones són cegues i més de 400.000 presenten trastorns oculars importants que poden derivar en ceguesa si no es tracten adequadament. Un dels factors més importants que es pot establir com a causa d’aquesta situació és la pobresa, i per tant la manca de recursos materials a l’hora d’accedir als serveis sanitaris, entre els quals s’inclou la salut visual.

Destaquem en aquest context dues problemàtiques principals: en primer lloc, la manca de personal qualificat per fer les refraccions (la figura de l’optometrista com a professional de la salut ocular simplement no existeix, i aquesta tasca la cobreix normalment un oftalmòleg, o bé un tècnic superior); i en segon lloc, l’elevat cost de les correccions òptiques, que fa que resultin inaccessibles per a la major part de la població.

Vegeu a continuació els avenços aconseguits amb el projecte:

 1. S’ha posat en funcionament una Òptica Solidària gestionada per la plataforma URSY (Unió Regional Santa Yalla) per facilitar a la població local la possibilitat d’obtenir ulleres de qualitat a preus assequibles (independentment dels seus recursos).
 2. S’han realitzat expedicions per fer cribratges:

2.1. A l’ONG Handicap International, mitjançant la participació de professors especialistes en la detecció d’errors de refracció.

2.2. A la seu mateixa de l’Òptica Solidària, on s’oferia un cribratge obert a tota la ciutadania.

 1. En aquesta primera fase, s’ha fet un acompanyament en la millora de la formació dels tècnics optometristes per garantir un servei de qualitat en la detecció dels problemes de salut visual als hospitals de Ziguinchor.
 2. S’han organitzat formacions en muntatge i lectura de prescripcions optomètriques (orientada a les dones que gestionen l’òptica).
 3. En paral·lel, s’estan mantenint reunions amb diferents organitzacions que treballen a Senegal per tal de reflexionar sobre si la formació en optometria hauria de passar a ser diploma universitari.

Per dur a terme aquesta actuació, existeix un conveni signat de col·laboració entre la Unió Regional Santa Yalla i la Fundació Etnia Barcelona. L’òptica està instal·lada a la pròpia seu de la Unió Regional Santa Yalla.

A principis del 2021 es van obrir les portes de l´òptica, amb material enviat durant el 2020 (l’obertura s’havia hagut d’ajornar per la pandèmia de Covid-19).

A banda del material ja enviat, durant el 2021 s’ha reforçat l’estoc amb més enviament de material:

 • 401 muntures
 • 73 ulleres de sol

Durant el mes de maig de 2021, una delegació formada per una tècnica de taller, la directora de botiga de Barcelona i un fotògraf s’ha desplaçat fins a Ziguinchor per tal d’oferir formació i portar material per a l’Òptica Solidària Santa Yalla, tant per al taller com per a la botiga.

Amb l’equip de dones de la botiga, han dedicat força estona a fer formació al taller, la qual cosa ha permès practicar els muntatges, millorar en l’ordre d’inventari de vidres i també avançar a nivell d’organització del taller en general. Com que feia pocs mesos que s’havia obert la botiga, han sorgit alguns dubtes i els hem resolt en la mesura del possible.

La formació s’ha repetit més endavant al juliol de 2021 amb el tècnic d´Essilor de Dakar Moise Nana; en aquest cas, s’han focalitzat al 100% en el muntatge d’ulleres i s’han dedicat a repassar la maquinària del taller.

En aquesta segona tanda, l’equip de quatre dones designades per atendre la botiga i encarregar-se del taller han aprofundit en la formació per realitzar de manera òptima els processos següents:

Obertura i tancament de la botiga

 • Inventari
 • Caixa diària
 • Producte/ estoc
 • Manteniment de la botiga
 • Comandes i previsió d’estoc

. Quatre persones del taller han rebut formació en:

 • Muntatge d’ulleres
 • Bisellament de vidres
 • Lectura de graduació
 • Comanda i previsió d’estoc
 • Manteniment del taller
 • Manteniment de la maquinària

S’ha format almenys tres professionals en oftalmologia dels hospitals de la regió en:

 • Optometria
 • Nous instruments optomètrics

Hem realitzat campanyes de sensibilització i comunicació sobre salut visual, amb edició de material gràfic.

     

Resultats assolits (val a dir que aquestes campanyes es tradueixen sempre en un increment de venda de muntures):

✔ Hem fomentat la participació dels professionals en optometria durant les campanyes realitzades a Ziguinchor.

✔ S’ha realitzat una campanya de tres dies amb resultats molt positius quant a venda de muntures, fins al punt d’arribar a 250 unitats venudes durant la inauguració al novembre del 2021.

✔ Hem donat a conèixer l´Òptica de Santa Yalla.

✔ Hem arribat a un acord amb l’entitat Handicap (https://handicap-international.ch/fr/pays/senegal) per atendre els nens i nenes que se’ns derivin des de la seva entitat.

✔ Estem en procés de col·laborar amb una altra entitat social de Kolda per donar servei optomètric.

✔ Hem promogut el flux de visitants a la botiga.

El 17 de novembre es va inaugurar oficialment l’òptica i, aprofitant l’ocasió, es va endegar una iniciativa de tres dies enfocada principalment a formar l´equip de la plataforma URSY. Es va treballar la part de màrqueting i vendes, a banda de qüestions relacionades amb la gestió de l’òptica, alhora que es feien graduacions i s’oferia una promoció d´ulleres al 50% al mateix centre de Santa Yalla. I així va ser com vam poder vendre 250 ulleres en tres dies, a banda d’aprofitar per aplicar tots els coneixements que el personal anava adquirint i acordar la manera de millorar els no assolits.

   

Durant el 2021 s’han venut:

 • 495 ulleres

En total, el 2021 hem enviat 401 muntures i 73 ulleres de sol.

Òptica Solidària i la Plataforma de Dones Santa Yalla compten amb un finançament inicial aportat per la Fundació Etnia Barcelona i pels ajuntaments de Viladecans, Terrassa, Gavà, Esplugues i Sant Boi. D’aquesta manera es garanteix la viabilitat i el funcionament del projecte.

Gràcies als ajuntaments i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, podem compartir les següents aportacions dineràries:

Ajuntament de Viladecans 6.000,00 €
Ajuntament de Gavà 4.545,45 €
PROJECTE CAMP DE REFUGIATS DE MÓRIA, LESBOS

Durant el 2020, el projecte de Lesbos es va veure molt afectat a causa d’un incendi que va destruir totalment l’espai de què disposàvem per fer les visites i les entregues als usuaris. Per aquest motiu, es van minimitzar els enviaments i ens vam posar a treballar per habilitar un nou espai que ens permetés seguir donant el servei d’optometria als refugiats del Camp de Mória.

Durant el 2021 hem enviat:

 • 251 ulleres amb la graduació demanada.
 • 502 vidres oftalmològics.
 • 47 muntures per al nou mostrari.
 • 60 ulleres de sol

   

PROJECTE OPTICIANS WITH YOU

Hem engegat Opticians With You, un nou projecte solidari que té com a objectiu ajudar totes aquelles persones que han vist reduïda la seva capacitat econòmica a causa de les crisis derivades de la pandèmia.

D’ençà de la nostra creació l’any 2006, hem donat suport a un total de 50.000 famílies, parant especial atenció als més petits, atesa la relació directa que hi ha entre els problemes de visió, el fracàs escolar i la no-integració social.

L’objectiu d’aquest projecte és que l’òptic identifiqui aquelles persones o famílies de la comunitat que estan passant dificultats econòmiques i que necessiten millorar la salut visual.

A ningú se li escapa que, a causa de la pandèmia del COVID-19, moltes famílies han viscut temporalment una situació complicada.

Aquest és l’origen i la motivació del projecte Opticians With You: arribar a aquelles famílies que no formen part dels circuits de Serveis Socials però que es troben amb dificultats.

La Fundació Etnia Barcelona i l’Òptica han fet donacions conjuntes d’ulleres graduades a persones que les necessiten i que estan passant penúries econòmiques.

La Fundació Etnia Barcelona ha dissenyat un pack especial per a aquest programa, format per nou muntures, nou estoigs, nou baietes, un adhesiu i un cartell. Així, l’òptica pot donar ulleres graduades al beneficiari final, assumint el cost del servei i les lents receptades.

DURANT EL 2021 S’HAN ADHERIT A AQUEST PROGRAMA

 • 145 ÒPTIQUES, QUE HAN DONAT PACKS
DONACIONS DE MUNTURES A ALTRES ENTITATS

Donacions de muntures a entitats que col·laboren en projectes amb propòsits similars als de la Fundació:

 • Donació de 500 ulleres òptiques al Centre Universitari de la Visió de Terrassa; d’aquesta manera hem donat suport al programa social destinat a revisar la salut ocular d’aquelles persones que viuen en situació de pobresa.
 • Donació de 3.800 muntures al projecte AUGENOPTIK PROJEKT CAMERUN. Aquesta donació es fa a través d’Òptics x mÓn, una entitat amb què també treballem en altres projectes sota el mateix paraigua (salut visual).
 • Donació de 219 muntures de sol al projecte AUGENOPTIK PROJEKT CAMERUN. Aquesta donació es fa a través d’Òptics x mÓn, una entitat amb què també treballem en altres projectes sota el mateix paraigua (salut visual).
 • Donació de 2.836 muntures a l’entitat estatunidenca Von’s Vision, que treballa per millor la salut visual dels infants.

 

Resum de l’any 2021:

 • En total, el 2021 es van rebre i per tant es va fer donació de 8.527 muntures d’ulleres de vista i de sol.
 • Es va visitar un total de 400 persones (la majoria, infants).

 

OPEN ARMS AND ETNIA BARCELONA FOUNDATION

El projecte solidari d’Etnia Barcelona i l’organització no governamental Open Arms s’uneixen en una col·laboració única amb l’objectiu de donar veu i explicar la tasca generosa i valenta d’Open Arms i de les vides que rescaten.

Una aliança que sorgeix de manera natural entre dos projectes que comparteixen ciutat, valors, propòsits, però sobretot un objectiu comú: fer d’aquest món un lloc millor.
Una col·lecció solidària, formada per un únic model creat a partir d´una icona de la marca de Barcelona, ​​la mítica Avinyó.

Tots els beneficis de la venda de la ullera es destinaran íntegrament a Open Arms.
Migrar és un dret humà i hem de protegir aquest acte i el de totes les organitzacions que ajuden les persones que intenten tenir una vida millor per a ells i per a les seves famílies.