Search and Hit Enter

Et mirem als ulls

Engeguem EL PROJECTE “et mirem als ulls ” als CENTRIS OBERTS DE CATALUNYA.

El punt de partida d’aquest projecte és que tothom disposi d’una bona visió; ja que és fonamental per a un correcte desenvolupament físic i educatiu especialment en els nens i nens.

Actualment ens trobem amb moltes famílies amb nens en edat escolar que no tenen accés a una revisió visual. En molts casos, poder disposar d’aquesta revisió suposa evitar el fracàs escolar i millorar la seva qualitat de vida.

Actualment 1 de cada 7 personis al món no tenen accés a capellà de la vista ja sigui per mancada d’accés a un centri mèdic o per raons econòmiques.

A finals de Maig, vam començar amb les primeres revisions a nens i nens convocats pels Centres Oberts de Catalunya. Tot va començar al poble de Viladecans i al barri del Raval de Barcelona.

Les revisions van ser realitzades per un equip format per estudiants i professors de la Facultat d’Òptica/Optometria de Terrassa, per òptics voluntaris de Viladecans i del Raval i voluntaris de l’empresa Ètnia Barcelona.

A VILADECANS ÉS VAN REVISAR A 56 NENS I NENES EN EDATS ESCOLARS I VAM TROBAR 20 CASOS NECESSARIS D´EQUIPAR AMB UNES ULLERES GRADUADES.  

I AL CENTRE OBERT DEL RAVAL VAM REVISAR A 72 AMB UN TOTAL DE 30 CASOS .

Objectiu del projecte: L’objectiu és millorar la visió dels nens i nens en edat escolar i que per diferents motius no tenen accés. El projecte va començar la seva marxa el passat 27 de Maig en barris de Catalunya on és troben aquestes necessitats. L’objectiu és que al llarg d’aquest any puguem revisar a més de 500 nens i nens dels centris oberts dels barris catalans

Centres oberts de Catalunya: Per entendre aquest projecte, hem de partir del concepte de Centre Obert. És tracta d’un servei fora de l’horari escolar, que ofereix suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, l’esbarjo i compensa les deficiències socioeducativas de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. Un dels objectius més importants dels Centres Oberts és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, per poder prevenir i evitar la deterioració dels situacions de risc i compensant dèficits socioeducativos.

Participants: Per poder desenvolupar aquest projecte hem unit forces amb altres dues grans institucions amb una àmplia experiència en el sector òptic, Vision for Life de Essilor, és un programa de filantropia que busca accelerar els iniciatives dirigies a reduir la visió deficient a través de la sensibilització, capacitació i creació d’infraestructures bàsiques de capellà de la visió. Aquest programa pertany a ESSILOR i està dins de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa. Hem de tenir present que la missió de ESSILOR és “Millorar vinyes Millorant la visió”.

I el Centre Universitari de la Visió de Terrassa És tracta de la clínica Universitària de la Facultat d’òptica i Optometria de Terrassa. La seva Missió: Convertir-s’en un centre de referència en atenció visual de qualitat, perseguint l’excel·lència universitària en els àmbits que li són propis: la docència i la recerca. Entre els seus objectius és establir vincles amb la societat per enfortir la percepció de la funció social que desenvolupa la Universitat.

Això ens ha permès unir forces per aconseguir un objectiu comú.